YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x: \( \sqrt {4{x^2} + 4x + 1} = 5\) 

  • A. x=−3,x=−2 
  • B. x=3,x=2 
  • C. x=−3,x=2
  • D. x=3,x=−2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ĐKCĐ: \( 4{x^2} + 4x + 1 \ge 0 \Leftrightarrow {\left( {2x + 1} \right)^2} \ge 0\) (luôn đúng∀x∈R)

  \(\begin{array}{l} \sqrt {4{x^2} + 4x + 1} = 5 \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {2x + 1} \right)}^2}} = 5\\ \Leftrightarrow \left| {2x + 1} \right| = 5 \to \left[ \begin{array}{l} 2x + 1 = 5\\ 2x + 1 = - 5 \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l} x = 2\\ x = - 3 \end{array} \right. \end{array}\)

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm x=−3,x=2

  Chọn C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410191

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF