YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(\sqrt{\frac{9}{16} \cdot x^{2} \cdot y^{6}}\). Đưa thừa số ra ngoài dấu căn ta được

  • A. \(\frac{3}{4} x.y^3\) 
  • B. \(-\frac{3}{4} \cdot|x| \cdot\left|y^{3}\right|\) 
  • C. \(\frac{9}{4} .x.y^3\) 
  • D. \(\frac{3}{4} \cdot|x| \cdot\left|y^{3}\right|\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\sqrt{\frac{9}{16} \cdot x^{2} \cdot y^{6}}=\sqrt{\frac{9}{16}} \cdot \sqrt{x^{2}} \cdot \sqrt{y^{6}}=\frac{3}{4} \cdot|x| \cdot\left|y^{3}\right|\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF