YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \( \sqrt {1\frac{9}{{16}}} \) 

  • A. \(\frac{3}{4}\) 
  • B. \(\frac{5}{4}\) 
  • C. \(\frac{7}{4}\) 
  • D. \(\frac{1}{4}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \( \sqrt {1\frac{9}{{16}}} = \sqrt {\frac{{25}}{{16}}} = \frac{{\sqrt {25} }}{{\sqrt {16} }} = \frac{5}{4}\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF