YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức \(\begin{aligned} A =3 x+\sqrt{16-24 x+9 x^{2}} \end{aligned}\) ta được

  • A. \(3 x+|4-3 x|\) 
  • B. \(6x-4\) 
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{aligned} A &=3 x+\sqrt{16-24 x+9 x^{2}} \\ &=3 x+\sqrt{4^{2}-2.3 .4 x+(3 x)^{2}} \\ &=3 x+\sqrt{(4-3 x)^{2}} \\ &=3 x+|4-3 x| \end{aligned}\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF