YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(A = \frac{{\sqrt {45}  + \sqrt {20} }}{{\sqrt {180}  - \sqrt {80} }}\). Tính  3 A

  • A. \(\frac{15}{2}\) 
  • B. \(\frac{13}{2}\) 
  • C. \(\frac{1}{2}\) 
  • D. \(9\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\[A = \frac{{\sqrt {45}  + \sqrt {20} }}{{\sqrt {180}  - \sqrt {80} }} = \frac{{\sqrt {9.5}  + \sqrt {4.5} }}{{\sqrt {36.5}  - \sqrt {16.5} }} = \frac{{3\sqrt 5  + 2\sqrt 5 }}{{6\sqrt 5  - 4\sqrt 5 }} = \frac{{5\sqrt 5 }}{{2\sqrt 5 }} = \frac{5}{2}\]\)

  Vậy \(3A=3.\frac{5}{2}=\frac{15}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF