YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết: \( \sqrt {4 - 5x} = 12\) 

  • A. -22 
  • B. -24 
  • C. -26
  • D. -28 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện: \( 4 - 5x \ge 0 \Leftrightarrow x \le \frac{4}{5}\)

  Ta có: 

  \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\sqrt {4 - 5x} = 12 \Leftrightarrow 4 - 5x = 144}\\ {}&{ \Leftrightarrow - 5x = 140 \Leftrightarrow x = - 28(tm)} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410200

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF