YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AC tại D. Tia phân giác của góc C cắt AB tại N và BD tại M. Chọn câu đúng

  • A. CN.CB = CM.CD     
  • B. CN.CM = CD.CB 
  • C. CN= CM.CB
  • D. CN.CD = CM.CB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \widehat {{C_1}} = \widehat {{C_2}}(gt)\\ \Rightarrow {\rm{\Delta }}C{\rm{AN}} \sim {\rm{\Delta }}CBM(g - g)\\ \to \frac{{CN}}{{CM}} = \frac{{CA}}{{CB}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 1 \right) \end{array}\)

  Lại có  ΔCAB đồng dạng với ΔCBD  (g-g)

  \( \to \frac{{CA}}{{CB}} = \frac{{CB}}{{CD}}\:\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2)   ⇒ \( \Rightarrow \frac{{CN}}{{CM}} = \frac{{CB}}{{CD}} \Rightarrow CN.CD = CM.CB\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF