YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tập hợp các số thực x để \(\begin{aligned} &\frac{(\sqrt{x}-1)\left(x^{2}-4\right)}{(x-1)}=0 \end{aligned}\) là

  • A. x = 1 
  • B. x = 2
  • C. x = -2
  • D. x = 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\text { Điều kiện }\left\{\begin{array} { l } { x \geq 0 } \\ { x - 1 \neq 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x \geq 0 \\ x \neq 1 \end{array}\right.\right.\) 

  Ta có

  \(\begin{aligned} &\frac{(\sqrt{x}-1)\left(x^{2}-4\right)}{(x-1)}=0 \\ &\Rightarrow(\sqrt{x}-1)\left(x^{2}-4\right)=0 \\ &\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} \sqrt{x}-1=0 \\ x^{2}-4=0 \end{array}\right. \\ &\Leftrightarrow\left[\begin{array}{ll} x=1 & (l) \\ x=2 & (n) \\ x=-2 & (l) \end{array}\right. \end{aligned}\)

  Vậy x=2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410192

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF