YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu thức \(P=\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}\) có nghĩa khi

  • A. \(1 \leq x \leq 3\) 
  • B. \( x \leq 3\) 
  • C. \(1< x \leq 3\) 
  • D. \( x \geq 3\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\text { Để } P \text { có nghĩa thì }\left\{\begin{array} { l } { x - 1 \geq 0 } \\ { 3 - x \geq 0 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x \geq 1 \\ x \leq 3 \end{array} \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 3\right.\right. \text {. }\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF