YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức \(\sqrt {11 + 6\sqrt 2 }  - 3 + \sqrt 2 \)

  • A. \(\sqrt 2 \) 
  • B. \(2\sqrt 2 \) 
  • C. \(3\sqrt 2 \) 
  • D. \(4\sqrt 2 \) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\eqalign{
  & \sqrt {11 + 6\sqrt 2 } - 3 + \sqrt 2 \cr 
  & = \sqrt {9 + 2.3\sqrt 2 + 2} - 3 + \sqrt 2 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & = \sqrt {{{\left( {3 + \sqrt 2 } \right)}^2}} - 3 + \sqrt 2 \cr 
  & = 3 + \sqrt 2 - 3 + \sqrt 2 = 2\sqrt 2 \cr} \) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF