YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH . Biết AH = 12cm, BH = 9cm. Tính diện tích tam giác ABC

  • A. 60cm
  • B. 72cm
  • C. 78cm 
  • D. 79cm2  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng hệ thức lượng trong ΔABC vuông tại A có đường cao AH ta có:

  AH2 = BH. CH

  ⇔ 122 = 9.CH2

  ⇔ CH2 = 16

  ⇔ CH = 4 (cm)

  Ta có:

  BC = BH + CH = 9 + 4 = 13 (cm)

  ⇒ SABC = \(\frac12\)AH. BC = \(\frac12\).12.13 = 78 (cm2)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410241

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF