YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điêu kiện có nghĩa của biểu thức \(\frac{x}{{\sqrt {x - 2} }} + \frac{{\sqrt {{x^2} + 1} }}{{x - 3}}\) là 

  • A. \({x \ne 3}\)
  • B. \({x > 2}\) 
  • C. \(x\in\mathbb{R}\) 
  • D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {x > 2}\\ {x \ne 3} \end{array}} \right.\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(\frac{x}{{\sqrt {x - 2} }} + \frac{{\sqrt {{x^2} + 1} }}{{x - 3}}\) có nghĩa khi \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {x - 2 > 0}\\ {x - 3 \ne 0} \end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {x > 2}\\ {x \ne 3} \end{array}} \right.} \right.\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF