AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giới hạn quang điện của kẽm  là λo =  0,35mm. Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm?

  • A. 3,420eV
  • B. 3,549eV
  • C. 3,279eV
  • D. 3,732eV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({\lambda _0} = \frac{{hc}}{A} =  > A = \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{35.10}^{ - 6}}}} = 5,{67857.10^{ - 19}}J{\rm{ }} = {\bf{3}},{\bf{549eV}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>