YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giới hạn quang điện của KL dùng làm Katot là 0,66mm. Tínhđộng năng cực đại ban đầu và vận tốc cực đại của e quang điện khi bứt ra khỏi K

  • A. 9,63.10-19 J
  • B. 9,63.10-20 J
  • C. 9,63.10-21 J
  • D. 9,63.10-22 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({\lambda _0} = \frac{{hc}}{A} =  > A = \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}} = 1,875eV = {3.10^{ - 19}}J\)

  \({W_{d\max }} = hc(\frac{1}{\lambda } - \frac{1}{{{\lambda _0}}}) = {\rm{ }}9,{63.10^{ - 20}}J\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON