YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong một ống Cu-lít-giơ người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi giữa hai cực. Trong một phút người ta đếm được 6.1018 điện tử đập vào anốt. Tính cường độ dòng điện qua ống Cu-lít-giơ

  • A. 16mA     
  • B. 1,6A     
  • C. 1,6mA  
  • D. 16A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1 Phút có 6.1018 electron đập vào Anot
  \(n=\frac{6.10^{18}}{60}=10^{17}\) hạt
  \(I=n.\left | e \right |=10^{17}.1,6.10^{-19}=1,6.10^{-2}A=16mA\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON