AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng l= 0,6μm. Công suất đèn là P = 10W. Số phôtôn mà ngọn đèn phát ra trong 10s là:

  • A. N = 3.1020
  • B. N = 5.1015 
  • C. N = 6.1018
  • D. N = 2.1022

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  \(P=N.\varepsilon =N.\frac{hc}{\lambda }\Rightarrow N=\frac{P\lambda }{hc}\)
  ⇒ 
  trong 10s ⇒  N'=10N

  \(\Rightarrow N'=10.\frac{10.0,3.10^{-6}}{6,625.10^{-34}.3.10^8}=3.10^{20}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>