AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng:

  • A. Hiện tượng giao thoa dễ quan sát đối với ánh sáng có bước sóng ngắn.
  • B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ tính chất sóng của ánh sáng.
  • C.  Những sóng điện từ có tần số càng lớn thì tính chất sóng thể hiện càng rõ.
  • D. Sóng điện từ có bước sóng lớn thì năng lượng phô tôn nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính chất sóng: \(i=\frac{\lambda D}{a}\)

  Tính chất hạt: \(\varepsilon =hf=h\frac{c}{\lambda }\)

  \(\Rightarrow \lambda\) càng lớn thì \(\varepsilon\) càng nhỏ 

  \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>