AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng 

  • A. Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.
  • B. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
  • C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
  • D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không thay đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cường độ chiếu sáng không đổi thì số êlectron bật ra trong một đơn vị thời gian không đổi, số êlectron bật ra tỉ lệ thuận với thời gian chiếu sáng, vậy đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>