AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thoát của kim loại Na là 2,48 eV. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 0,36μm vào tế bào quang điện có catôt làm bằng Na. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là:

  • A.  5,84.105 m/s. 
  • B. 6,24.105 m/s
  • C. 5,84.106 m/s
  • D. 6,24.106 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A


  \(A=2,48eV=2,48.1,6.10^{-19}J\)
  \(\lambda =0,36\mu m=0,36.10^{-6}m\)
  \(\frac{hc}{\lambda }=A+E_{domax}=A+\frac{1}{2}m.v^2_{0max}\)
  \(\Rightarrow v_{0max}=\sqrt{\frac{2}{m}\left ( \frac{hc}{\lambda }-A \right )}= 5,84.10^5\frac{m}{s}\)

  ⇒ Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>