YOMEDIA

Hỏi đáp về Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) - Ngữ văn 7

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (6 câu):

 • 21/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình

  01/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • viết một đoạn văn lập luận mục đích của câu tục ngữ "Thất bại là mẹ thành công", tron đoạn văn có sử dụng một câu dùng cụm chủ vị thành phần (gạch dưới và phân tích nêu rõ các cụm chủ vị ấy làm thành phần gì của câu )

  *Lưu ý: đoạn văn tối đa 12 câu

  24/04/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  

  9."Nhà này cửa rất rộng." Hãy tìm cụm c-v mở rộng thành phần trong câu. Cho biết cụm C-V làm thành phần gì.(5 Points)

  a. Cụm C-V làm thành phần chủ ngữ.

  b. Cụm C-V làm thành phần vị ngữ.

  c. Cụm C-V làm thành phần trạng ngữ.

  d. Cụm C-V làm thành phần phụ ngữ cụm danh từ.

  e. Cụm C-V làm thành phần phụ ngữ cụm động từ.

  f. Cụm C-V làm thành phần phụ ngữ cụm tính từ.

  20/04/2020 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • xác định chủ ngữ vị ngữ

  a) cô giáo yêu cầu chúng tôi phải làm bài tập

  b) rác thải là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

  c) bạn lan đôi mắt rất sáng

  đ) mọi người đều biết rằng "thương người như thể thương thân"là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta

  giúp mình nhé mai mình thi rồi

  17/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thêm các cụm C-V để hoàn thành câu:

  a) Mẹ tin

  b) Nhà này đã hỏng

  c) Em chăm chỉ học bài

  d) Trời mưa

  e) Mẹ thường làm vài việc riêng của mình

  30/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA