AMBIENT

Liên kết trong văn bản - Ngữ văn 7


Qua bài học, giúp các em hiểu rõ về tính liên kết trong văn bản là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản. Bên cạnh đó, biết vận dụng sự hiểu biết về liên kết vào việc đọc  - hiểu văn bản văn học và làm văn.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1.1. Tính liên kết của văn bản

  • Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản.
  • Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì các câu trong đoạn văn phải có sự liên kết.

1.2. Phương tiện liên kết trong văn bản

  • Điều kiện để một văn bản có tính liên kết
    • Nội dung của các câu phải gắn bó chặt chẽ với nhau.
    • Các câu trong văn bản phải sử dụng phương tiện ngôn ngữ liên kết một cách thích hợp.

1.3. Ghi nhớ (SGK/ 27)

  • Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, Làm cho văn bản trở nên có nghĩa và dễ hiểu.
  • Để văn bản có tính liên kết người viết (người nói) phải làm cho nội dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. Đồng thơi, phải biết kết nối các câu, các đoạn đó bằng những phương tiện ngôn ngữ thích hợp.
ADSENSE

Bài tập minh họa

Ví dụ

Đề bài: Hãy chọn cụm từ thích hợp: "trăng đã lên rồi, cơn gió nhẹ, từ từ lên ở chân trời, vắt ngang qua, rặng tre đen, những hương thơm ngát" điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây: "Ngày chưa tắt đèn……(1). Mặt trăng tròn, to và đỏ,……(2) sau……(3) của làng xa. Mấy sợi mây con……(4), mỗi lúc mãnh dần rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng ruộng……(5) hiu hiu đưa lại, thoang thoảng……(6)".

Gợi ý làm bài

Điền các từ lần lượt theo thứ tự

(1) Trăng đã lên rồi.

(2) Từ từ lên ở chân trời.

(3) Rặng tre đen.

(4) Vắt ngang qua.

(5) Cơn gió nhẹ.

(6) Những hương thơm ngát.

3. Soạn bài Liên kết trong văn bản

Để hiểu rõ về tính liên kết trong văn bản là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, các em có thể tham khảo bài soạn Liên kết trong văn bản.

-- Mod Ngữ văn 7 HỌC247

AMBIENT
?>