YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C7 trang 38 SGK Vật lý 8

Giải bài C7 tr 38 sách GK Lý lớp 8

Hãy nêu phương án thì nghiệm dụng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoạn về độ lớn của lực đẩy Ác si mét.

Hình 10.4 bài 7 trang 38 SGK Vật lí 8

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương án dùng cân thay thế cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét (hình  10.1)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 38 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF