YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.12 trang 33 SBT Vật lý 8

Bài tập 10.12 trang 33 SBT Vật lý 8

Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì chỉ số của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi nhúng chìm vật vào nước, vật chịu tác dụng của lực đẩy Ac-si-mét nên số chỉ của lực kế giảm 0,2N, tức là FA = 0,2N.

Ta có FA = Vdn

Trong đó dn là trọng lượng riêng của nước, V là thể tích phần nước bị vật chiếm chỗ.

Thể tích của vật là:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{V = \frac{{{F_A}}}{{{d_n}}} = \frac{{0,2}}{{10000}} = 0,00002{m^3}}\\ {}&{ \Rightarrow d = \frac{P}{V} = \frac{{2,1}}{{0,00002}} = 105000N/{m^3}} \end{array}\)

Tỉ số:  \(\frac{d}{{{d_n}}} = 10,5\) lần 

⇒ Chất làm vật là bạc.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.12 trang 33 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF