YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.11 trang 33 SBT Vật lý 8

Bài tập 10.11 trang 33 SBT Vật lý 8

Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổi. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi Pd là trọng lượng của cục đá khi chưa tan, V1 là thể tích của phần nước bị cục đá chiếm chỗ, dn là trọng lượng riêng của nước, FA là lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên nước đá khi chưa tan.

Pd = FA = V1d 

\( \Rightarrow {V_1} = \frac{{{P_d}}}{{{d_n}}}\) (1)

Gọi V2 là thể tích của nước do cục nước đá tan hết tạo thành, P2 là trọng lượng của lượng nước trên ,

ta có : \({V_2} = \frac{{{P_2}}}{{{d_n}}}\)

Vì khối lượng của cục nước đá và khối lượng của lượng nước do cục nước đá tan hết tạo thành phải bằng nhau, nên:

P2 = Pvà \({V_2} = \frac{{{P_2}}}{{{d_n}}}\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: V1 = V2 .

Thể tích của phần nước bị nước đá chiếm chỗ đúng bằng thể tích của nước trong cốc nhận được khi nước đá tan hết.

Do đó mực nước trong cốc không thay đổi.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.11 trang 33 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF