YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.13 trang 33 SBT Vật lý 8

Bài tập 10.13 trang 33 SBT Vật lý 8

Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng là 1,458N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồi hàn kín lại, để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Biết trọng lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là 10 000 N/m3 và 27 000 N/m3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thể tích của quả cầu nhôm:

\(\begin{array}{l}
V = \frac{{{P_{A1}}}}{{{d_{A1}}}} = \frac{{1,458}}{{27000}}\\
 = 0,000054{m^3} = 54c{m^3}
\end{array}\)

Gọi thế tích phần còn lại của quả cầu sau khi khoét lỗ là V'.

Để quả cầu nằm lơ lửng trong nước thì trọng lượng còn lại P’ của quả cầu phải bằng lực đấy Ac-si-met: P’ = FA

\(\begin{array}{l} {d_{A1}}V' = {d_n}V\\ \Rightarrow V' = \frac{{{d_n}V}}{{{d_{A1}}}} = \frac{{10000.54}}{{27000}} = 20c{m^3} \end{array}\)

Thế tích nhôm đã khoét là: 54 - 20 = 34cm3

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.13 trang 33 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF