ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính quãng đường từ nhà ga đến trường ?

Một HS chạy từ nhà ga tới một trường học với vận tốc 12km/h.Một HS khác cũng chạy trên quãng đường đó với vận tốc 5km/h.Hai bạn cùng khởi hành một lúc nhưng một bạn đến trường lúc 7h54ph còn bạn kia đến trường lúc 8h06ph( và bị muộn). Tính quãng đường từ nhà ga đến trường.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (35)

 
 
 
 • tóm tắt:

  V1=12km\h

  V2=5km/h

  t1=7h45p

  t2=8h06p

  bạn thứ nhất đi sớm hơn bạn thứ hai số phút là: t2 - t1 =8h06p-7h45p=21 phút

  tg bạn thứ nhất đi từ nhà ga tới trường : t1= S/V1=S/12

  tg bạn thứ hai đi từ nhà ga tới trường : t2=S/V2=S/5

  Vì hai bạn xuất phát cùng lúc và cùng một thời điểm và kém nhau 21 phút nên ta có công thức:

  t2-t1=21/60h

  thay vào công thức:

  S/5-S/12=21/60h

  12S-5S/60=21/60

  7S/60=21/60

  7S=21

  S=3(km)

  vậy quãng đường đó dài 3km

    bởi Hoàng Quang 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1: một thùng cao 80 cm đựng đầy nước, tính áp suất tác dụng lên đáy thùng và một điểm cách đáy thùng 20cm. biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

  câu2: một vật làm bằng kim loại nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể ích thì làm cho nước trong bình dâng lên 100cm3 ( vật chìm hoàn toàn trong nước ) nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7.8N

  cho trọng lượng riêng của nước d=10000N/m3

  a tính lực đẩy Ác- si - mét tác dụng lên vật

  b xác định trọng lượng riêng của chất làm lên vật

  help meeeeee......! giúp mk vs ngày mai mk kt r !

    bởi Hương Lan 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một cái thùng hình trụ cao 1,2m chứa đầy nước biết trọng lượng riễng của nước là d =10000N/m3

  a.Tính áp suất của nước lên 1 điểm A ở thành thùng cách đáy thùng 5dm

  b.Người ta thả chìm hoàn toàn 1 quả cầu kim loại bằng nhôm có khồi lượng 5,4kg và khối lượng riêng D=2.700kg/m3

  Tính lực đẩy Acsimet của nước lên quả cầu?

    bởi Nguyễn Ngọc 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 21, 22 Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng đi về C (hình vẽ). Biết vận tốc xe đi từ A là 40 km/h. A B C 108km 67,5km
    bởi Nguyễn Quang Minh Tú 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 21 Gọi t là thời gian để hai xe cùng đến B

  Vì 2 xe khởi hành cùng 1 lúc và cùng gặp nhau tại C nên thời gian đi bằng nhau

  ta có t=\(\dfrac{AC}{v1}=\dfrac{BC}{v2}=>v2=\dfrac{v1.BC}{AC}=\dfrac{40.67,5}{108}=25\)km/h

  câu 22 Sau 3 h xe 1 đi được quãng đường S1=v1.t=40.3=120km

  Xe 2 đi được S2=V2.t=25.3=75km

  khoảng cách giữa hai xe là S'=S1-Sab-S2=120-40,5-75=4,5km

    bởi Ngọc Chinh 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 theo định luật về công nếu dùng mặt phẳng nghiêng để đưa 1 vật lên cao, nếu ta đc lời 5 lần về lực thì ta lại thiệt mấy lần về đường đi?

    bởi My Le 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo định luật về công, khi dùng mặt phẳng nghiêng để đưa 1 vật lên cao, nếu ta được lợi 5 lần về lực thì ta lại thiệt 5 lần về đường đi.

    bởi Ngọc Minnh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một xe tải đi từ đà nẵng lúc 7h tới quãng ngãi lúc 10h, xe dừng lại 30 phút rồi đi tiếp đến quy nhơn lúc 10 giờ 15 phút. Tính vận tốc trung bình của xe tải trên các quãng đường Đà Nẵng-Quãng Ngãi, Quãng Ngãi-Quy Nhơn, Đà Nẵng-Quy Nhơn, cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng là 763km đến Quãng Ngãi là 889km đến Quy Nhơn là 1065km.

  Giúp mình nha!!!

    bởi Nguyễn Thị Thúy 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(t'_1=7h\\ t'_2=10h\\ t'_3=30'=0,5h\\ t'_4=15h10'=\dfrac{91}{6}h\\ s_{HN\rightarrowĐN}=763km\\ s_{HN\rightarrow QNg}=889km\\ s_{HN\rightarrow QNh}=1065km\\ \overline{v_{ĐN\rightarrow QNg}=?}\\ v_{QNg\rightarrow QNh}=?\\ v_{ĐN\rightarrow QNh}=?\)

  Giải:

  Thời gian đi từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi là:

  \(t_1=t'_2-t'_1=10-7=3\left(h\right)\)

  Độ dài quãng đường từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là:

  \(s_{ĐN\rightarrow QNg}=s_{HN\rightarrow QNg}-s_{HN\rightarrowĐN}=889-763=126\left(km\right)\)

  Vận tốc trung bình từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là:

  \(v_{ĐN\rightarrow QNg}=\dfrac{s_{ĐN\rightarrow QNg}}{t_1}=\dfrac{126}{3}=42\left(km|h\right)\)

  Thời gian đi từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn (không tính thời gian nghỉ) là:

  \(t_2=t'_4-t'_3-t'_2=\dfrac{91}{6}-0,5-10=\dfrac{14}{3}\left(h\right)\)

  Độ dài quãng đường từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn là:

  \(s_{QNg\rightarrow QNh}=s_{HN\rightarrow QNh}-s_{HN\rightarrow QNg}=1065-889=176\left(km\right)\)

  Vận tốc trung bình của xe tải từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn là:

  \(v_{QNg\rightarrow QNh}=\dfrac{s_{QNg\rightarrow QNh}}{t_2}=\dfrac{176}{\dfrac{14}{3}}=\dfrac{264}{7}\approx37,7\left(km|h\right)\)

  Thời gian đi từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn (không tính thời gian nghỉ) là:

  \(t_3=t_2+t_1=\dfrac{14}{3}+3=\dfrac{23}{3}\left(h\right)\)

  Độ dài quãng đường từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn là:

  \(s_{ĐN\rightarrow QNh}=s_{HN\rightarrow QNh}-s_{HN\rightarrowĐN}=1065-763=302\left(km\right)\)

  Vận tốc trung bình từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn là:

  \(v_{ĐN\rightarrow QNh}=\dfrac{s_{ĐN\rightarrow QNh}}{t_3}=\dfrac{302}{\dfrac{23}{3}}=\dfrac{906}{23}\approx39,4\left(km|h\right)\)

  Vậy:

  Vận tốc trung bình từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là 42km/h

  Vận tốc trung bình từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn là 37,7km/h

  Vận tốc trung bình từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn là 39,4 km/h

    bởi Đặng Lan 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ô tô đi từ A đến B dài 60 km. Trong 20 km đầu ô tô đi với tốc tộ TB là 60 km/h. Quãng đường còn lại ô tô đi hết 30 min.

  a) Tính tốc độ TB cảu ô tô đi trên đoạn đường thứ hai

  b) Tính tốc độ của ô tô trên cả quãng đường.

  c) Nếu trong quá trình chuyển động ô tô cso dừng lại 15 min thì tốc độ cảu ô tô trên quãng đường là bao nhiêu ?

  mik cần gấp trong hôm nay giúp mình với khocroi

    bởi minh thuận 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, 30 phút=0,5 giờ

  còn lại số km là

  60-20=40(km)

  vận tốc trung bình của ô tô trên đoạn đường này là

  v2=S2:t2=40:0,5=80(km/h)

  b,thời gian xe đi trên quãng đường S1 là

  t1=S1:v1=20:60=\(\dfrac{1}{3}\)(h)

  vận tốc trung bình trên cả quãng đường là

  Vtb=\(\dfrac{S1+S2}{t1+t2}=\dfrac{20+40}{\dfrac{1}{3}+0,5}=72\)(km/h)

    bởi Thảo Tô 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mỗi lần bơm trái tim thực hiện một công để đưa 60 g máu từ chân lên đến đầu ,nguoi cao 1.65 m

  â) tính công của trái tim thực hiện trong 1 phút , biết rằng tb trong một phút đập dc 75 lần

  b) tính công suất trung bình của trái tim

    bởi Bi do 02/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(m=60g=0,06kg\)

  \(t=1p=60s\)

  \(A=?\)

  \(P=?\)

  GIẢI :

  Trọng lượng máu : \(P'=10m=10.0,06=0,6\left(N\right)\)

  Trong 75 lần, trọng lượng máu đưa lên là :

  \(P=75.0,6=45\left(kg\right)\)

  Công của trái tim là :

  \(A=F.s=P.h=45.1,65=74,25\left(J\right)\)

  b) Công suất của trái tim :

  \(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{74,45}{60}=1,2375\left(W\right)\)

    bởi Trần Hoàn 02/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nha may thuy dien hoa binh co cong suat 1920MW .

  a) dong dien do nha may sinh ra co kha ngang thuc hien cong bao nhieu trong mot nam

  b) cong suat nha may nay cung mot luc thap duoc bao nhieu bong den 60 W

    bởi bach dang 05/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(P=1920mW=\text{1920000}kW\)

  \(t=31536000s\)

  \(P_{1b}=60W\)

  \(A=?\)

  \(a=?\) bóng đèn

  GIẢI :

  a) Khả năng thực hiện công trong 1 năm của nhà máy :

  \(P=\dfrac{A}{t}\Rightarrow A=P.t=1920000.31536000=60549120000000\left(J\right)\)

  b) Công suất nhà máy này thắp được số bóng đèn là :

  \(a=\dfrac{P}{60}=\dfrac{1920000}{60}=32000\)(bóng đèn)

    bởi Vũ Đức Trung 05/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gỗ co trọng lượng riêng bằng 8/10 trọng lượng riêng của nươc. Khi thả mẩu gỗ vào nươc phần thể tich gỗ nổi trên mặt nươc chiêm bao nhiêu phần trăm thể tich của khôi gỗ ?

    bởi Nguyễn Vân 09/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lực đẩy acsimet tác dụng lên gỗ là;

  Fa=V1.dn

  Trọng lượng của gỗ là:

  P=V.dg

  Ta có P = Fa

  \(\leftrightarrow V1.dn=V.dg\)

  \(\leftrightarrow \dfrac{V1}{V}=\dfrac{dg}{dn}\)

  \(\leftrightarrow \dfrac{V1}{V}=\dfrac{8}{10}\)

  V1=80%V

    bởi Đăng Minh Hân 09/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mỗi lần bơm trái tim thực hiện một công để đưa 60 g máu từ chân lên đến đầu , người cao 1.65 m .Tính công của trái tim thực hiện trong một phút ,biết rằng trung bình 1 phút đập 75 lần

    bởi hồng trang 14/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Số lần tim đập trong 1 phút:

  75.1= 75 ( lần)

  Khối lượng máu trong 75 lần đạp là

  75. 60= 4500 (g)

  Đổi 4500 g= 4,5 kg

  Trọng lượng của máu là

  P= 10. m= 4,5 . 10= 45 N

  Công thực hiện của trái tim là:

  A= P.h= 45. 1, 65= 74, 25 ( J)

  Vậy:........................

    bởi Lê Duy Cảnh 14/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nào vật có khả năng sinh công

    bởi hành thư 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nào vật có khả năng sinh công

  - Vật có khả năng sinh công khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời, di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác => Vật sinh công

    bởi Nguyễn Minh Mẫn 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mot con ếch trọng lượng 0.5 N có khả năng nhảy 15 cm .Tính công suất của chân sau con ếch biết một cú nháy mắt 0.1 giây

    bởi Mai Vàng 24/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(P=0,5N\)

  \(s=15cm=0,15m\)

  \(t=0,1s\)

  \(P=?W\)

  GIẢI :

  Công thực hiện của chân con ếch :

  \(A=F.s=P.s=0,5.0,15=0,075\left(J\right)\)

  Công suất của chân con ếch :

  \(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{0,075}{0,1}=0,75\left(W\right)\)


  Vậy công suất của chân sau con ếch là 0,75W.

    bởi trần tuyết chinh 24/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • An và Bình cùng đứng giữa một chiếc cầu.Khi gặp Long đang đi xe đạp về phía đầu cầu A,cách A đúng bằng chiều dài cầu thì hai bạn chia tay,đi về hai phía.An đi về phía A với vận tốc 6km/h và gặp Long sau thời gian t2=3,75pht2=3,75ph .Biết vận tốc của An gấp 1,5 lần vận tốc của Bình

  a.Tính chiều dài chiếc cầu ,vận tốc của người đi xe đạp (0,6km,12km/h) b.Nếu 2 bạn vẫn ngồi giữa cầu thì sẽ gặp Long sau bao lâu (4,5ph)
    bởi ngọc trang 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đề còn thiếu đấy

    bởi Hồ Lê Minh Quân 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vật có thể tích V= 0,002 m3 nhúng ngập vào 1 bể nước. Đáy bể sau h=0,5m

  Biết trọng lượng riêng của nước là d=10000 N/m3

  Tính

  a)Áp suất của nước lên đáy bể

  b)Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật nếu nhúng vật ở những độ sâu khác nhau thì lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật có thay đổi không?Vì sao

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 09/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  a) Áp suất của nước tác dụng lên đáy bể là:

  \(p=d.h_{nước}=10000.0,5=5000\left(Pa\right)\)

  b) Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là:

  \(F_A=d.V_{vật}=10000.0,002=20\left(N\right)\)

  Lực đẩy Acsimet không phụ thuộc vào độ sâu nên nó sẽ không thay đổi khi nhúng vật ở những độ sâu khác nhau.

  Vậy:...

    bởi Hường Bùi 09/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ô tô đi từ A đến B dài 60 km. Trong 20 km đầu ô tô đi với tốc tộ TB là 60 km/h. Quãng đường còn lại ô tô đi hết 30 min.

  a) Tính tốc độ TB cảu ô tô đi trên đoạn đường thứ hai

  b) Tính tốc độ của ô tô trên cả quãng đường.

  c) Nếu trong quá trình chuyển động ô tô cso dừng lại 15 min thì tốc độ cảu ô tô trên quãng đường là bao nhiêu ?

  mik cần gấp trong hôm nay giúp mình với khocroi

    bởi Dương Minh Tuấn 16/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,30 phút =0,5(h)

  vận tốc của ô tô trên quãng đường thứ 2 là

  v2=S2:t2=(60-20):0,5=80(km/h)

  b,thời gian ô tô đi trên quãng đường S1 là

  t1=S1:v1=20:60=\(\dfrac{1}{3}\)(h)

  vận tốc trung bình trên quãng đường là

  Vtb=\(\dfrac{S1+S2}{t1+t2}=\dfrac{20+40}{\dfrac{1}{3}+0,5}=72\)(km/h)

  c,15 phút=0,25h

  vận tốc trung bình khi ô tô dừng lại 15 phút là

  Vtb"=\(\dfrac{S1+S2+S3}{t1+t2+t3}=\dfrac{20+0+40}{\dfrac{1}{3}+0,5+0,25}=\dfrac{60}{\dfrac{13}{12}}=\dfrac{720}{13}\)(km/h)

  Mk nghĩ là như vậy

    bởi bachhai ngoc 16/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một miếng gỗ thả vào trong bình nước thấy 2/3 thể tích bị chìm. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Tính trọng lượng riêng của gỗ.

    bởi Thuy Kim 23/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thể tích phần chìm trong nước của vật là: vc = \(\dfrac{2}{3}\).v

  Vì vật nổi trên mặt nước nên: P = FA

  ⇔ dvật.v = d.vc

  ⇔ dvật.v = d.\(\dfrac{2}{3}\).v

  ⇔ dvật.v = 10000.\(\dfrac{2}{3}\).v

  ⇔ dvật = 10000.\(\dfrac{2}{3}\)

  ⇔ dvật = 6666,67(N/m3).

  Vậy trọng lượng riêng của vật là 6666,67N/m3.

    bởi Phương Thảo 23/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.Một ô tô đi 10 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 45km/h, sau đó lên dốc 15 phút với vận tốc 36km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên mỗi đoạn đường và cả đoạn đường trên.

  2. Một thùng cao 2m, diện tích đáy thùng 250cm2, chứa đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000N/m3.

  a.Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên điểm A cách đáy thùng 0,8m.

  b.Tính áp suất của thùng nước lên mặt đất biết thùng nước nặng 100kg.

  Giúp dùm em nha ^-^ cảm ơn nhiều.

    bởi Phan Quân 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Vận tốc trung bình trên mỗi đoạn đường có rồi nhé.

  Đổi : 10p = \(\dfrac{1}{6}\)h ; 15p = \(\dfrac{1}{4}\)h.
  Độ dài đoạn đường thứ nhất :
  S1= V1 . t1 = 45 . \(\dfrac{1}{6}\) = 7,5 (km)
  Độ dài đoạn đường thứ hai :
  S2 = V2 . t2 = 36 . \(\dfrac{1}{4}\) = 9 (km)
  Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là :
  Vtb = \(\dfrac{7,5+9}{\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{4}}\) = 39,6 (km)

    bởi Mai Thị Diễm Thúy 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ca nô đang chạy ngược đòng sông thì gặp một chiếc bè đang trôi xuôi đòng nước . Sau khi gặp chiếc bè 1(h) thì động cơ ca nô bị hỏng. trong thời gian 30 phút sửa động cơ thì ca nô trôi ngược lại theo dòng nước. Khi sửa xong người ta cho ca nô chuyển động tiếp thêm 1(h) thì cập bến để dỡ nhanh hàng xuống. Sau đó ca nô quay lại và gặp lại bè tại điểm cách chỗ gặp trước 9 km. Tìm vận tốc của dòng nước. Biết rằng vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô đối với dòng nước là không đổi. Bỏ qua thời gian dừng lại ở bến dỡ hàng.

    bởi Tuấn Huy 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ca nô đang chạy ngược đòng sông thì gặp một chiếc bè đang trôi xuôi đòng nước...
    bởi vu tat binh 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1