ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.9 trang 10 SBT Vật lý 7

Bài tập 3.9 trang 10 SBT Vật lý 7

Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?

A. Tăng lên                                          

B. Giảm đi

C. Không thay đổi                               

D. Lúc đầu tăng lên, sau giảm đi

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối lúc đầu tăng lên, sau giảm đi.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.9 trang 10 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1