ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.8 trang 10 SBT Vật lý 7

Bài tập 3.8 trang 10 SBT Vật lý 7

Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trăng đi vào bóng tối của Trái Đất?

    A. Mặt Trăng bừng sáng lên rồi biến mất

    B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn

    C. Mặt Trăng to ra một cách khác thường

    D. Trên mặt đất xuất hiện một vùng tối 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Đêm rằm, khi Mặt Trăng đi vào bóng tối của Trái Đất ta thấy phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.8 trang 10 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1