ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.11 trang 11 SBT Vật lý 7

Bài tập 3.11 trang 11 SBT Vật lý 7

Hình nào dưới đây vẽ không đúng hình mặt trăng khi có nguyệt thực một phần (hình 3.1)?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Vì Mặt Trăng ban đầu có hình tròn, khi có Nguyệt Thực một phần Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất nên sẽ có hình dạng như trong hình A, B,D. Còn hình C không bị Trái Đất che khuất nên là hình không đúng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.11 trang 11 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1