Tính tần số của sóng khi quan sát được khoảng cách giữa 16 đỉnh sóng liên tiếp là 4,8m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 10s

bởi Bảo Lộc 14/09/2018

Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ , người ta quan sát được khoảng cách giữa 16 đỉnh sóng liên tiếp là 4,8m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 10s . Tần số của sóng là ??

 

Câu trả lời (1)

  • Khoảng cách giữa 16 đỉnh sóng liên tiếp là \(15\lambda \)\(\Rightarrow \lambda = \frac{4,8}{15}=0,32m\)

    Chu kì \(T=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}s\)

    Từ đó, bạn có thể tìm tốc độ của sóng, và chu kì sóng.

    bởi Tô Hoàng Minh 14/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan