YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 169 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 169 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

Trạng thái dừng là

A. Trạng thái êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.

B. Trạng thái hạt nhân không dao động.

C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

D. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Phân tích đáp án.

  • Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo dừng . → Phương án A không chính xác.

  • Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ → Phương án B không chính xác.

  • Khi hấp thụ năng lượng thì nguyên tử chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn → Phương án C không chính xác.

  • Trạng thái dừng là trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử. → Chọn D

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 169 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON