YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 241 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 241 SGK Vật lý 12 nâng cao

Trạng thái dừng của một nguyên tử là

    A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

    B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

    C. Trạng thái trong đó mọi electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

    D. Một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Trạng thái dừng của một nguyên tử là một trong số các trạng thái có năng lượng xác định mà nguyên tử có thể tồn tại.

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 241 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON