Bài tập 3 trang 169 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 169 sách GK Lý lớp 12

Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.

Gợi ý trả lời bài 3

 Tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.

  • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En  - E :

\(\varepsilon\) ​= hfnm = En  - E  

  • Ngược lại, nếu năng lượng đang ở trong trạng thái có năng lượng (Em) mà hấp thụ được một photon có năng lượng đúng bằng hiệu  En  - E thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao  (En). 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 169 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Bo bo

    Xin giúp đỡ ạ !!

    Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức \(E_{n}=-\frac{13,6}{n^{2}}\)(eV); với n = 1, 2, 3… Kích thích cho nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng Em lên trạng trái dừng En bằng phôtôn có năng lượng bằng 2,865 eV, thấy bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 6,25 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra sau đó là

    Theo dõi (0) 0 Trả lời