YOMEDIA
NONE

Bài tập 33.13 trang 97 SBT Vật lý 12

Giải bài 33.13 tr 97 sách BT Lý lớp 12

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -13,6/n2(eV) (với n = 1, 2, 3,...). Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mốì liên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 là

A. λ2 = 5λ1.       

B. λ2 = 4λ1.

C. 27λ2 = 128λ1.       

D. 189λ2 = 800λ1.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Mốì liên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 là 189λ2 = 800λ1.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.13 trang 97 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON