YOMEDIA
NONE

Bài tập 33.10 trang 96 SBT Vật lý 12

Giải bài 33.10 tr 96 sách BT Lý lớp 12

Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch ?

A. 3.        B. 6.       

C. 1.        D. 4.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B. 

Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có 6 vạch  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.10 trang 96 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON