YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 169 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 169 sách GK Lý lớp 12

Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Chiếu vào đám nguyên tử này một chùm sáng đơn sắc mà mỗi phô tôn trỏng chùm có năng lượng là ε = EM - EK. Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta sẽ thu được bao nhiêu vạch quang phổ?

Hình 33.2 bài 6 trang 169 SGK Vật lí lớp 12

A. Một vạch.

B. Hai vạch.

C. Ba vạch.

D. Bốn vạch. 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

Tương tự như bài 5, Bài 6 yêu cầu ta quan sát các mức năng lượng \(E_K, E_L, E_M\) của nguyên tử hiđrô sau đó phân tích.

Ta nhận thấy: 

  • Ban đầu, Nguyên tử hấp thụ phô tôn có năng lượng EM - EK. 

  • Sau đó, nguyên tử sẽ chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng Elên trạng thái có năng lượng  EM.

  • Từ trạng thái này có thể chuyển về trạng thái có năng lượng EL, EK.

  • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái L, nguyên tử tiếp tục chuyển về trạng thái K.

  • Như vậy, ta sẽ thu được ba vạch ứng với ba phô tôn có năng lượng là  \(hf_{ML}, hf_{MK}, hf_{LK}\)

​→ Chọn phương án C .

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 169 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON