RANDOM
VIDEO

Bài tập 8 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu ảnh của Mặt trăng.

a) Vẽ ảnh.

b) Tính đường kính của ảnh. Cho góc trông Mặt Trăng là 33'. Lấy \(1' \approx 3.10^{-4}\) rad.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài vẽ lại ảnh qua thấu kính hội tụ và tính đường kính của ảnh.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Vẽ hình

    • Bước 2: Lập luận: Mặt trăng ở rất xa, có thể coi d =∞ ⇒ d'=f ⇒ Ảnh của Mặt Trăng qua thấu kính ở tại tiêu diện ảnh của thấu kính.

    • Bước 3: Tính đường kính mặt trăng dựa trên công thức:  \(D=A'B'=2ftan(\frac{\alpha }{2}) =f.\alpha\) vì \(\alpha\) rất nhỏ. 

 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

  • Ta có: 

Vì \(\alpha\) rất nhỏ ⇔ \(tan(\frac{\alpha }{2}) =\frac{\alpha}{2}\) 

⇒  \(A'B' \approx f \alpha \approx 100.33.3.10^{-4} \approx 0,99 cm \approx 1cm.\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1