YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu ảnh của Mặt trăng.

a) Vẽ ảnh.

b) Tính đường kính của ảnh. Cho góc trông Mặt Trăng là 33'. Lấy \(1' \approx 3.10^{-4}\) rad.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài vẽ lại ảnh qua thấu kính hội tụ và tính đường kính của ảnh.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Vẽ hình

    • Bước 2: Lập luận: Mặt trăng ở rất xa, có thể coi d =∞ ⇒ d'=f ⇒ Ảnh của Mặt Trăng qua thấu kính ở tại tiêu diện ảnh của thấu kính.

    • Bước 3: Tính đường kính mặt trăng dựa trên công thức:  \(D=A'B'=2ftan(\frac{\alpha }{2}) =f.\alpha\) vì \(\alpha\) rất nhỏ. 

 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

  • Ta có: 

Vì \(\alpha\) rất nhỏ ⇔ \(tan(\frac{\alpha }{2}) =\frac{\alpha}{2}\) 

⇒  \(A'B' \approx f \alpha \approx 100.33.3.10^{-4} \approx 0,99 cm \approx 1cm.\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 6 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 7 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 9 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 10 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 11 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 12 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 1 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 11 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 29.1 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.2 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.3 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.5 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.6 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.7 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.8 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.9 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.10 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.11 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.12 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.13 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.14 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.17 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF