YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11

Vật phẳng nhỏ AB đặt trước và song song với một màn, cách màn khoảng L. Đặt một thấu kính hội tụ giữa vật và màn, song song với vật  sao cho điểm A của vật ở trên trục chính. Ta tìm được hai vị trí O1;  O2 của thấu kính tạo ảnh rõ nét của vật trên màn, ảnh này gấp k lần ảnh kia.

Tính tiêu cự của thấu kính.

Áp dụng bằng số : L = 100 cm ; k = 2,25 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo giả thiết:

\(\begin{array}{l} {d_2}\; = {\rm{ }}{d_1}';{\rm{ }}{d_2}' = {\rm{ }}{d_1}\\ \frac{{\overline {{A_2}^\prime {B_2}^\prime } }}{{\overline {{A_1}^\prime {B_1}^\prime } }} = \frac{{{k_2}}}{{{k_1}}} = k\\ \Rightarrow {\left( {\frac{{{d_1}}}{{{d_1}^\prime }}} \right)^2} = k\\ \Rightarrow \frac{{{d_1}}}{{{d_1}^\prime }} = \sqrt k \end{array}\)

Do đó:  

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \frac{{{d_1}}}{{\sqrt k }} = \frac{{{d_1}^\prime }}{1} = \frac{L}{{1 + \sqrt k }}\\ \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{{1 + \sqrt k }}{L} + \frac{{1 + \sqrt k }}{{L\sqrt k }} \end{array}\\ { \Leftrightarrow f = \frac{{L\sqrt k }}{{{{(1 + \sqrt k )}^2}}}} \end{array}\)

Áp dụng bằng số: f = 24cm

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF