YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Cho thấu kính L1 độ tụ D1 = 4 điôp, thấu kính L2, độ tụ D2 = -4 điôp, ghép đồng trục, cách nhau 60cm.

a) Điểm sáng S ở trên trục của hệ, cách L1 là 50cm. Ánh sáng qua Lrồi qua L2. Xác định vị trí, tính chất của ảnh cho bởi hệ.

b) Tìm khoảng cách giữa L1 và L2 để chùm tia ló ra khỏi hệ là chùm tia song song. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hệ thấu kính D1 = 4 điôp, D2 = -4 diôp ghép đồng trục, a = 60 cm.

Điểm sáng S trên quang trục cách (L1) 50 cm →  d1=50 (cm)

a) Theo sơ đồ tạo ảnh

  bài 48 thấu kính mỏng SGK Vật lí 11 Nâng cao

 Với: \(\begin{array}{l} {f_1} = \frac{1}{{{D_1}}} = \frac{1}{4}\left( m \right) = 25\left( {cm} \right)\\ {f_2} = \frac{1}{{{D_2}}} = - \frac{1}{4}\left( m \right) = - 25\left( {cm} \right) \end{array}\)

Ta có:

  •  \(d_1^\prime = \frac{{{d_1}{f_1}}}{{{d_1} - {f_1}}} = \frac{{50.25}}{{50 - 25}} = 50\left( {cm} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \Rightarrow \) S1 là ảnh thật

  •  \(\begin{array}{l} {d_2} = a - d_1^\prime = 60 - 50 = 10\left( {cm} \right)\\ \Rightarrow d_2^\prime = \frac{{{d_2}{f_2}}}{{{d_2} - {f_2}}} = \frac{{10\left( { - 25} \right)}}{{10 + 25}} = - 7,14\left( {cm} \right){\mkern 1mu} \Rightarrow \end{array}\) S2 là ảnh ảo

Vì là vật và ảnh điểm nên không tính số phóng đại ảnh.

  bài 48 thấu kính mỏng SGK Vật lí 11 Nâng cao

b) Xác định a để chùm tia ló ra khỏi hệ là một chùm tia song song, nghĩa là

\(d_2^\prime = \infty {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \Rightarrow {d_2} = {f_2} = - 25cm\)

Ta có : \({d_1} = 50cm{\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \Rightarrow d_1^\prime  = 50cm\)

 Khoảng cách : \(a = d_1^\prime  + {d_2} = 50 - 25 = 25\left( {cm} \right)\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF