YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

Trên Hình 29.6, xy là trục chính của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính. Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của vật điểm A.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Vẽ tia ló theo A’l (bất kỳ)

- Dựng trục phụ (Δ’) song song với tia ló và xác định tiêu điểm vật phụ F1.

- Vẽ tia tới có đường kéo dài là IF1. Tia này cắt trục chính tại A: vật điểm (Hình 29.8G).

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF