Bài tập 11 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 11 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp.

a) Tính tiêu cự của kính.

b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu?

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(f=\frac{1}{D}= - 0,20m = -20 cm.\) 

Câu b:

 \(d'=\frac{df}{d = f}= \frac{30(-20)}{50}=-12cm\)

 \(k=-\frac{d'}{d}= \frac{2}{5}\).

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ