YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Cho một thấu kính L có độ tụ D = 5 điôp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của một vật AB cao 2 cm, vuông góc với trục chính, trong các trường hợp sau:

a) AB là vật thật, cách L là 30 cm

b) AB là vật thật, cách L là 10 cm

Vẽ đường đi của tia sáng trong mỗi trường hợp 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thấu kính có D = 5 điôp \( \Rightarrow f = \frac{1}{D} = \frac{1}{5} = 0,2\left( m \right) = 20\left( {cm} \right)\)

Vật thật AB = 2 (cm)

a) AB là vật thật, cách L là 30 cm

\(\begin{array}{l} d = 30cm \Rightarrow \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d} = \frac{1}{{20}} - \frac{1}{{30}}\\ \Rightarrow d' = 60\left( {cm} \right)\\ k = - \frac{{d'}}{d} = \frac{{\overline {A'B'} }}{{\overline {AB} }} = - 2\\ \Rightarrow \overline {A'B'} = - 2\overline {AB} = - 2.2 = - 4\left( {cm} \right) \end{array}\)

Ta có ảnh thật A'B' = 4 cm ngược chiều vật và cách thấu kính 60cm

Đường đi của tia sáng:

 bài 48 thấu kính mỏng SGK Vật lí 11 Nâng cao

b) AB là vật thật, cách L là 10 cm

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d} = \frac{1}{{20}} - \frac{1}{{10}} = - \frac{1}{{20}}\\ \Rightarrow d' = - 20\left( {cm} \right)\\ k = \frac{{\overline {A'B'} }}{{\overline {AB} }} = - \frac{{d'}}{d} = - \frac{{ - 20}}{{10}} = 2\\ \Rightarrow \overline {A'B'} = 2\overline {AB} = 4cm \end{array}\)

Ta có ảnh ảo A'B' = 4 cm cùng chiều vật và cách thấu kính 20cm

Đường đi của tia sáng:

 bài 48 thấu kính mỏng SGK Vật lí 11 Nâng cao

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF