YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.17 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.17 trang 82 SBT Vật lý 11

Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A.

a) Tính khoảng cách AA’. Chứng tỏ rằng đây là khoảng cách ngắn nhất từ A tới ảnh thật của nó tại bởi thấu kính.

b) Giữ vật cố định và tịnh tiến thấu kính theo một chiều nhất định. Ảnh chuyển động ra sao? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) d = 2f  → d’ = 2f,

AA’ = d + d’ = 4f = 40cm (Hình 29.5G)

Tổng quát với vật thật và ảnh thật:

\(\begin{array}{l} AA' = d + d' \ge 2\sqrt {{\rm{d}}{{\rm{d}}^\prime }} \\ \Rightarrow \sqrt {d + d'} \ge 2\sqrt {\frac{{{\rm{d}}{{\rm{d}}^\prime }}}{{d + d'}}} = 2\sqrt f \end{array}\)

AA’ ≥ 4f hay AA’min = 4f

b)

- Tịnh tiến O ra xa A:

Vật ở ngoài OF: A’ thật.

Vì ban đầu AA’min nên sau đó AA’ tăng. Vậy A’ rời xa A.

- Tịnh tiến O tới gần A:

Ta phân biệt:

+ A ngoài OF: A’ rời xa A.

+ A ≡F: A’ tiến tới ∞ (thật rồi tức thì chuyển sang ảo).

+ A trong OF: A’ ảo tiến về A.

+ A ≡ O: A’ ≡ O.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.17 trang 82 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF