ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 12 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Với mỗi trường hợp, hãy xác định:

a) A' là ảnh hật hay ảnh ảo.

b) Loại thấu kính.

c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ).

Hình 29.18 bài 12 trang 189 SGK Vật lí lớp 11

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

1 ; 2: ảnh ảo;

Câu b:

1 thấu kính hội tụ; 2: thấu kính phân kỳ.

Câu c:

1 và 2:

+ Nối AA' để tìm O.

+ Vẽ thấu kính. Dùng tia AI song song với xy để tìm F' và F.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1