YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chiếu một chùm tia sáng hội tụ tới một thấu kính L. cho biết chùm tia ló song song với trục chính của L.

a) L là thấu kính loại gì?

b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính, cách L là 25 cm. tìm tiêu cự và độ tụ của L.

c) Đặt vật AB = 2cm vuông góc với trục chính và cách L 40 cm. Xác định ảnh của AB. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chiếu một chùm tia sáng hội tụ một thấu kính L, chùm tia ló song song với trục chính của L ⇒ chùm tia ló phân kì so với chùm tia tới

→ L là thấu kính phân kì

b)

 bài 48 thấu kính mỏng SGK Vật lí 11 Nâng cao

Điểm hội tụ tại F cách (L) 25 cm,

Ta có tiêu cự thấu kính f = -25 cm.

Độ tụ: \(D = \frac{1}{f} = \frac{1}{{ - 0,25}} =  - 4\left( {dp} \right)\)

c) AB = 2 cm cách thấu kính (L) 40 cm → d = 40 cm.

Ta có: 

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d} = \frac{1}{{ - 25}} - \frac{1}{{40}}\\ \Rightarrow d' = - 15,4\left( {cm} \right) \end{array}\)

  • Số phóng đại ảnh: \(K = \frac{{\overline {A'B'} }}{{\overline {AB} }} =  - \frac{{d'}}{d} =  - \frac{{ - 15,4}}{{40}} = 0,385\)

  • Độ lớn của ảnh: \(AB = \left| k \right|.AB \approx 0,8\left( {cm} \right)\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF