YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 6 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Tiếp câu 5

Cho biết đoạn dời vật là 12cm.

Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

A. -8 cm

B. 18 cm

C. -20 cm

D. Một giá trị khác A, B, C.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài tính tiêu cự của thấu kính hội tụ, dữ kiện đề bài cho ta là mối liên hệ giữa ảnh và vật và đoạn dời vật.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Ở vị trí đàu tiên: Tìm ảnh của vật khi tạo bởi thấu kính nhờ công thức độ phóng đại : \(k=\frac{\bar{A'B'}}{\bar{AB}}=-\frac{d'}{d}\)

  • Bước 2: Sử dụng công thức vị trí \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\) để tìm được 1 phương trình có chứa f.

  • Bước 3: Ở vị trí thứ 2: Tìm ảnh của vật ở vị trí mới sau khi đã dời  nhờ công thức độ phóng đại.

  • Bước 4: Sử dụng công thức vị trí  để tìm được  phương trình thứ 2 có chứa f.

  • Bước 5: Sử dụng 2 phương trình có chứa f ở Bước 2 và Bước 4 ⇒ Giải hệ phương trình tìm f.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có: 

  • Ở vị trí thứ nhất (ảnh thật, ngược chiều) ta có:  \(k=-\frac{d'}{d}= -3 \Rightarrow d' = 3d\)

  • Áp dụng công thức vị trí ta được: \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\Rightarrow f=\frac{3d}{4}\)              (1)

  • Ở vị trí thứ hai (ảnh ảo, cùng chiều) ta có:

  •  \(k=-\frac{d''}{d -12}- 3 \Rightarrow d'' = 3d - 36\) 

  • Áp dụng công thức vị trí ta được \(f = \frac{3(d -12)}{2}\)   (2) 

 • Từ (1) và (2) ta suy ra d = 24; d' = 72, thế lại vào công thức vị trí ta có f = 18 cm.

⇒ Chọn B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 5 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 7 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 8 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 9 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 10 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 11 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 12 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 1 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 11 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 29.1 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.2 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.3 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.5 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.6 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.7 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.8 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.9 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.10 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.11 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.12 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.13 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.14 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.17 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON