ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 9 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Vật sáng AB được đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định a. Một thấu kính hội tụ có trục chính qua điểm A và vuông góc với màn, được di chuyển giữa vật và màn.

a) Người ta thấy có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, ảnh lớn hơn vật. Hãy chứng tỏ rằng, có một vị trí thứ hai của thấu kính ở trong khoảng giữa vật và màn cũng cho ảnh rõ nét của vật trên màn.

b) Đặt l là khoảng cách giữa hai vị trí trên của thấu kính. Hãy lập công thức của tiêu cự thấu kính f theo a và l. Suy ra một phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 9

 
 

Hình 9 bài 9 trang 189 SGK Vật lí lớp 11

Câu a:

  • Dùng tính thuận nghịch: luôn tồn tại hai vị trí của thấu kính trong khoảng Vật-Màn đều cho ảnh rõ nét trên màn.

Câu b:

  • Ta có: \(f=\frac{a^{2}-l^{2}}{4a}\)

  • Phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ là:

    • Đo khoảng cách vật – màn bằng a.

    • Đo khoảng cách l giữa hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn.

    • Áp dụng công thức tính  \(f=\frac{a^{2}-l^{2}}{4a}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1