YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

Với cả hai loại thấu kính, khi giữ thấu kính cố định và dời vật theo phương trục chính, hãy :

a) Chứng tỏ ảnh của vật tạo bởi thấu kính luôn luôn chuyển động cùnd chiều với vật.

b) Thiết lập công thức liên hệ giữa độ dời của vật và độ dời tương ứng của ảnh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Lấy đạo hàm của d’ theo d 

\(\begin{array}{l} (d')' = - {\left( {\frac{f}{{d - f}}} \right)^2}0\\ \Rightarrow \frac{{{\rm{\Delta }}d'}}{{{\rm{\Delta }}d}} < 0 \end{array}\)

Δd và Δd’ luôn trái dấu, vậy ảnh và vật chuyển động cùng chiều.

b)  

\(\begin{array}{ccccc} {\rm{\Delta }}d = {d_2} - {d_1};\\ {\rm{\Delta }}d' = {d_2}^\prime - {d_1}^\prime = \frac{{{d_2}f}}{{{d_2} - f}} - \frac{{{d_1}f}}{{{d_1} - f}}\\ Suy\,\,ra & :\\ {\rm{\Delta }}d' = f\left[ {\frac{{{d_2}}}{{{d_2} - f}} - \frac{{{d_1}}}{{{d_1} - f}}} \right] = - {f^2}.\frac{{{d_1} - {d_2}}}{{({d_2} - f)({d_1} - f)}}\\ Hay:\\ \frac{{{\rm{\Delta }}d'}}{{{\rm{\Delta }}d}} = - {k_1}{k_2} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF