ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 29 Thấu kính mỏng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 29 về Thấu kính mỏng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (17 câu):

 • Câu 1:

  Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp. Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu?

   

  • A. \(d'=-12cm; k=\frac{2}{5}\)
  • B. \(d'=12cm; k=\frac{2}{5}\)
  • C. \(d'=-12cm; k=\frac{4}{5}\)
  • D. \(d'=12cm; k=\frac{1}{5}\)
 • Câu 2:

  Một vật sáng đặt trước một thấu kính hội tụ, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Cho biết đoạn dời vật là 12cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

  • A. 12cm
  • B. 18cm
  • C. 24cm
  • D. 36cm
   
   
 • Câu 3:

  Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -10cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20cm. Chọn câu trả lời đúng về tính chất của ảnh và số phóng đại ảnh.

   

  • A. Ảnh cùng chiều với vật, \(k=\frac{1}{3}\)
  • B. Ảnh ngược chiều với vật, \(k=\frac{1}{3}\)​
  • C. Ảnh cùng chiều với vật, \(k=\frac{2}{3}\)​
  • D. Ảnh ngược chiều với vật, \(k=\frac{2}{3}\)​
 • Câu 4:

  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10cm. Nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính

  • A. 15cm
  • B. 10cm
  • C. 5cm
  • D. 20cm
 • Câu 5:

  Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật.

  Có thể kết luận gì về loại thấu kính ?

  • A. Thấu kính hội tụ.
  • B. Thấu kính phân kỳ.
  • C. Hai loại thấu kính đều phù hợp.
  • D. Không thể kết luận được, vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lý.
 • Câu 6:

  Khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ , phát biểu nào sau đây là sai ? 

  • A. vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật
  • B. vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
  • C. vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật 
  • D. vật thật có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 • Câu 7:

  Khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai 

  • A.  một chùm tia sáng song song với trực chính qua thấu kính thì chùm tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh trước thấu kính
  • B. tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng qua thấu kính
  • C. một chùm tia sáng hội tụ tại tiêu điểm ảnh tới thấu kính thì chùm tia ló đi song song với trục chính
  • D. Tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm chính của thấu kính
 • Câu 8:

  Một vật sáng AB đăt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f. Khi 0 < d < f, ảnh của vật qua thấu kính là 

  • A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật
  • B. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
  • C. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật 
  • D. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 • Câu 9:

  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là 

  • A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm
  • B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm
  • C. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 20cm
  • D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 20cm
 • Câu 10:

  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 2dp và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ của AB đến thấu kính là 

  • A. 25cm
  • B. 35cm
  • C. 60cm      
  • D. 50cm
 • Câu 11:

  Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thì chùm sáng ló là chùm phân kì có đường kéo dài cắt nhau tại điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25cm. Thấu kính đó là 

  • A. thấu kính hội tụ tiêu cự 25cm
  • B. thấu kính phân kì có tiêu cự +25cm
  • C. thấu kính hội tụ có tiêu cự -25cm 
  • D. thấu kính phân kì có tiêu cự -25cm
 • Câu 12:

  Đặt vật cao 2cm cách thấu kính hội tụ 16cm thu được ảnh cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 

  • A. 8cm  
  • B. 16cm   
  • C. 64cm       
  • D. 72cm
  • A. 4cm   
  • B. 25cm
  • C. 6cm    
  • D.  12cm
  • A. 15cm 
  • B. 30cm
  • C.  -15cm        
  • D. -30cm
  • A. 25cm  
  • B. 50cm
  • C. 1m     
  • D. 2m     
  • A. 25cm     
  • B. 50cm   
  • C.  75cm  
  • D. 100cm  
  • A. 25cm     
  • B. 48cm  
  • C. 80cm      
  • D. 50cm
 

 

YOMEDIA
1=>1