ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật.

Có thể kết luận gì về loại thấu kính ?

A. Thấu kính hội tụ.

B. Thấu kính phân kỳ.

C. Hai loại thấu kính đều phù hợp.

D. Không thể kết luận được, vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lý.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 
  • Ảnh của vật tạo bởi thấu kính trong cả hai trường hợp đều lớn hơn bằng ba lần vật.

  • Một trường hợp sẽ là ảnh thật và trường hợp còn lại sẽ là ảnh ảo

  • Một thấu kính mà có thể tạo được ảnh ảo lớn gấp ba lần vật thì đó là thấu kính hội tụ.

⇒ Đáp án A.

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1